Pirelli – Rallye 2003: Erste Rallye im Mitsubishi Evo 3